Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.

About me

"Bycosaphotography in Zurich offers creative and professional photography services. My mission is to capture moments that tell stories and help create memories that will last a lifetime. As an experienced photographer, I specialize in weddings, events, portraits and commercial photography. Let me share your special moments!"

"Bycosaphotography u Zürichu nudi kreativne i profesionalne fotografske usluge. Moja misija je uhvatiti trenutke koji pričaju priče i pomoći u stvaranju uspomena koje će trajati cijeli život. Ja kao iskusan Fotograf specijaliziran sam za vjenčanja, događaje, portrete i komercijalne fotografije. Dozvolite mi da podijelim vaše posebne trenutke!"


 

Hello everyone! I'm excited to introduce BYCOSAPHOTOGRAPHY, located in beautiful Zürich, Switzerland. I specialize in capturing special moments and turning them into lifelong memories. Whether it's a wedding, a special event or just a fun day, BYCOSAPHOTOGRAPHY is ready to help you capture those special moments. I use modern equipment and the latest digital technology to create stunning photographs that really pop. I also offer a wide range of services, from intimate, family, portraits, to large corporate events.

 

My goal is simple: to provide my customers with stunning photographs that they will cherish forever. I believe that a great photo should capture the true emotion of the moment and I work hard to make sure that every single photo I take is a true representation of the moment it captures. Passionate about my work and always striving for perfection. I understand that every customer has unique needs and I work with them to ensure that the photos I take  truly reflect their vision. From small details to larger compositions, I approach each photograph with the same commitment to excellence. Thank you for taking the time to visit BYCOSAPHOTOGRAPHY –

 

Zdravo svima! Uzbuđen sam što ću vam predstaviti BYCOSAPHOTOGRAPHY, koji se nalazi u prekrasnom Zürichu, Švicarska. Specijaliziran sam za snimanje posebnih trenutaka i pretvaranje njih u uspomene za cijeli život. Bilo da je u pitanju vjenčanje, poseban događaj ili samo zabavan dan, BYCOSAPHOTOGRAPHY spreman je da vam pomogne da sačuvate te posebne trenutke. Koristim modernu opremu i najnoviju digitalnu tehnologiju za kreiranje zadivljujućih fotografija koje zaista popuju. Nudim i širok spektar usluga, od intimnih porodičnih portreta do velikih korporativnih događaja.
 
 
Moj cilj je jednostavan: pružiti mojim kupcima zadivljujuće fotografije koje će zauvijek cijeniti. Vjerujem da sjajna fotografija treba da uhvati pravu emociju trenutka i naporno radim kako bi bio sigurn da svaka pojedinačna fotografija koju snimim bude pravi prikaz trenutka koji je zabilježio. Strastven u svom poslu i uvijek težim savršenstvu. Razumijem da svaki kupac ima jedinstvene potrebe i radim s njima kako bi osigurao da fotografije koje snimim  zaista odražavaju njihovu viziju. Od malih detalja do većih kompozicija, pristupam svakoj fotografiji sa istom posvećenošću izvrsnosti. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da posjetite BYCOSAPHOTOGRAPHY

 Flag Counter