· 

Zenica

Celicni grad

Nalazi se u središtu Zeničkog polja, kroz nju protječe rijeka Bosna, u Sarajevsko-zeničkoj kotlini, na prosječnoj nadmorskoj visini od 350 metara.

Okružena je planinama, brežuljcima i kanjonima. Na istoku su Klopačke stijene i Smetovi, na zapadnoj Zmajevac, Golubak, Volovska glava i Vučjak i dalje na jugozapad Kuber, na sjevernoj Lisac, Vepar, Vrandučki kanjon i Vrandučka sutjeska (dužina 35 kilometara – relativna visina do 700 metra), a na južnoj – Krčke stijene, Janjićki vrh, Zvečaj i Lašvanska sutjeska dužine od 15 kilometara. Kroz općinu i grad protječu rijeke: Bosna, Babina rijeka, Kočeva i Lašva. Tok rijeke Bosne na području općine Zenica ima dužinu od oko 32 kilometra. WIKIPEDIJA


Es liegt im Zentrum des Zenica-Feldes, durchflossen vom Fluss Bosna, im Sarajevo-Zenička-Becken, auf einer durchschnittlichen Höhe von 350 Metern.

Es ist von Bergen, Hügeln und Schluchten umgeben. Im Osten liegen Klopačke stijene und Smetovi, im Westen Zmajevac, Golubak, Volovska glava und Vučjak und weiter im Südwesten Kuber, im Norden Lisac, Vepar, Vrandučka-Schlucht und Vrandučka-Schlucht (Länge 35 Kilometer – relative Höhe bis zu 700 Meter). ) und im Süden – Krk-Felsen, Janjićki vrh, Zvečaj- und Lašvanska-Straße, 15 Kilometer lang. Durch die Gemeinde und die Stadt fließen die Flüsse Bosna, Babina rijeka, Kočeva und Lašva. Der Lauf des Flusses Bosna auf dem Gebiet der Gemeinde Zenica hat eine Länge von etwa 32 Kilometern.

Flag Counter